Đã hoàn thành

160826 PHP livechat project

I need enough EXPERIENCED man with enough FREE time only for my PHP/MySQL livechat project developing.

more details on message board

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: Project Man, livechat, message board php, PHP developing, xman3, php project message board, project message board php, message board mysql, php mysql project free, php livechat, project message board, php time project, php mysql message board, php man, free php mysql project, message board php mysql, mysql message board

Về Bên Thuê:
( 248 nhận xét ) Tacoma, Bosnia and Herzegovina

ID dự án: #1907015

Được trao cho:

yurisl

Done

$150 USD trong 100 ngày
(54 Đánh Giá)
5.6