Đã hoàn thành

118150 phpfox plugins

The new plugins i need to be installed on phpfox

1) FoxSEO

2) proTheme

3) CGI Rewrite

4) VideoMod

5) Easy Editor

6) vBulletin Integration

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: Phpfox, plugins php, php cgi rewrite, editor phpfox, integration phpfox, rewrite vbulletin, rewrite phpfox, phpfox rewrite, vbulletin phpfox integration, vbulletin integration php, plugins vbulletin php, plugins phpfox, phpfox plugins, phpfox integration, plugins vbulletin, vbulletin plugins, seolinkdesign, editor cgi, phpfox vbulletin integration, vbulletin phpfox, vbulletin integration, vbulletin rewrite, phpfox vbulletin, vbulletin easy

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét ) New Delhi, India

Mã Dự Án: #1864318

Đã trao cho:

krygen

Please Check PMB

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0