Đang Thực Hiện

133048 pligg customization

I already setup a site using pligg. I need someone to help me add two functions:

1) allow anonymous comments.

2) add smiley to comments.

Escrow payment.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: customization setup, site pligg, pligg site, smiley , comments customization, php anonymous, pligg customization, anonymous php, pligg php

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1879219