Đang Thực Hiện

118398 pligg customization

I have already [url removed, login to view] install it i need to customize and ad the following customization : 1/ bury,2/ blog it ,

3/save it in the favorite.

You need ti have some experience in Pligg

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: TI, bury, php save favorite, usualbiz, pligg install, customize save, customize pligg, install pligg, pligg customization, pligg php

Về Bên Thuê:
( 160 nhận xét ) sacremento, United States

ID dự án: #1864566