Đang Thực Hiện

116707 pmd mods

hi jiju,

i need some changes to the work you did for me. see the example at [url removed, login to view] The navigation on page [url removed, login to view] should look the same as [url removed, login to view] . i have highlited the changes in red on the [url removed, login to view] image.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: accomodation, backpackers, pmd, image mods

Về Bên Thuê:
( 134 nhận xét ) cape town, South Africa

Mã Dự Án: #1862874