Đang Thực Hiện

327620 Programming Project 7657929

need somewhat to clone a website (YouTranscript) and modify transcription software written in LISP

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: need programming project, lisp programming project, lisp programming, need transcription website, transcription software, lisp project, lisp lisp, software clone project, transcription website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #2073427