Đã hoàn thành

156687 project for vikas

php project please see the attached file for detail

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: phproject

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Toronto, Canada

Mã Dự Án: #1902872

Đã trao cho:

esolzsales

Lets start, escrow needed as discussed. 50% to start, released on 75% of work done - rest 50% on completion. Thanks

$10000 USD trong 40 ngày
(516 Đánh Giá)
9.7