Đã hoàn thành

142537 PSD to phpld theme

i need several psd'd coded into working phpld themes(all versions 2.1, 3.06,3.1 and 3.2)

bid is per psd

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML, PHP

Xem nhiều hơn: phpld theme, psd themes, srik79, themes psd, psd working, phpld themes, phpld

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Mumbai, India

ID dự án: #1888712

Được trao cho:

Flashmania

Let me handle with professional.

$50 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
2.3