Đã hoàn thành

154614 Quick Fix mod file

Hi,

I have a mod file for an eccomerce shop that creates a menu.

the format of the menu is a nested list.

the script isn't quite working as it should probably about 5 minutes work to fix it.

read attached file for full details.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: quick fix, nested, php nested, nested php menu, full fix, file read, file format read, read attached file php, php file mod, attached file script, attached file, read file attached php, php script read attached file, script read file, fix php file, read php file script, script read php file, php attached file, php script read file file, format quick script, fix shop script, file shop, mod shop script, eccomerce, read file

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) sydney, Australia

ID dự án: #1900798

Được trao cho:

andhotbot

can do it quick. escrow needed. thanx

$10 USD trong 0 ngày
(341 Đánh Giá)
6.8