Đang Thực Hiện

155341 Remove Bugs

This is an easy job for a php programmer who knows what he's doing. I have a php review script that needs some bugs worked out.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: c++ bugs, bugs, job review script, bugs script

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

Mã Dự Án: #1901525

Đã trao cho:

alexhistev

Hello, we ready to help you with bugfix. Best regards, Alex Histev (WDG [url removed, login to view])

$25 USD trong 2 ngày
(146 Đánh Giá)
6.7