Đang Thực Hiện

137390 remove step in order process

hi,

[url removed, login to view]

user: admin001

pass: harry001

see [url removed, login to view] .i need to remove the domain name options and

go straight to template galllery.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: Remove, order process, order template, step php, remove pending order, step, php order template, php order process

Về Bên Thuê:
( 134 nhận xét ) cape town, South Africa

Mã Dự Án: #1883564

Đã trao cho:

Enayet

Thanks Russell. I agree. Sincerely, Enayet

$18 USD trong 1 ngày
(651 Đánh Giá)
8.1