Đang Thực Hiện

133228 Script Adjustments

adjustments to the Cafepress macro as discussed.

1. New product set

2. New product set with new image

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: adjustments, script adjustments, image macro php script, image macro php, php image macro script, php image macro, image macro, image macro script, script macro, cafepress, cafepress script, macro script

Về Bên Thuê:
( 131 nhận xét ) Sacramento, United States

ID dự án: #1879399

Được trao cho:

raflysl

as discussed

$350 USD trong 3 ngày
(25 Đánh Giá)
4.2