Đã hoàn thành

325344 Set up WP theme on domain

Hi, Frank -- just wondered if you would put up a new WP blog for us on the domain name stupidkidnames.com. It's already set up, and I will attach the custom theme we bought. Thanks!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: frank n, wp theme, frank, theme set, wp custom theme, wp blog theme, bought domain name

Về Bên Thuê:
( 72 nhận xét ) United States

ID dự án: #2071151

Được trao cho:

FreelanceFrank

No problem, Josh. Can do.

$50 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
3.7