Đã hoàn thành

128481 Simple download script

Need to write a simple download script.

[url removed, login to view] script look like: [url removed, login to view]

Then the script will redirect user to the real download location

[url removed, login to view] script should find the file in a folder and its subfolder

3. the script should check whether a cookie is in the user browser before the download.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: write a simple php script, download php, write script file, find download, browser redirect, file download script php, redirect download php, simple php file browser, script download file browser, simple php download script, download script file php, write simple php script, redirect download, php simple browser, php script redirect download, script php download, script browser, script php redirect, simple file download php, simple download script php, script download php, php simple file download script, php file download script, php check cookie redirect, find write script

Về Bên Thuê:
( 140 nhận xét ) Hong Kong, Hong Kong

ID dự án: #1874649

Được trao cho:

inovasoftsl

Plz check PMB :)

$10 USD trong 0 ngày
(29 Đánh Giá)
3.9