Đang Thực Hiện

141617 Simple PHP Site Coding

I need 5 simple php pages modified as per my requirements.

Changes are very simple and wont take a good coder more than 30 minutes of work

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: php pages, php simple coding, coding php pages, simple php work, simple php coding, php site simple, Site coding, simple php pages, simple php site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1887792

Được trao cho:

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0