Đang Thực Hiện

326904 Slideshow #2

I need the same or a similar slideshow like the one here:

http://www. cold-pc .de/

+ integrate it into clipshare

+ remove the a video plugin thats currently placed where the slider will go

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: slideshow, slideshow plugin, php slideshow slideshow php, clipshare slider, slider clipshare, video slider, slider video, need slideshow, plugin clipshare, clipshare plugin, php slideshow, slideshow php, video slideshow

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Gevelsberg, Germany

ID dự án: #2072711