Đã hoàn thành

169395 Small Oscommerce Touch-ups

I have oscommerce touch-ups needed, very minor.

- I need navigation menu changed back to original design, exmaple: [url removed, login to view]

- Want an out of stock icon to show when a product is out of stock

- minor font changes

site: [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: ups com, icon font, touch, touch site, icon navigation menu, exmaple, minor touch, stock small php, design changes oscommerce, oscommerce stock site, small ups, stock oscommerce, oscommerce touch, navigation icon, sneakerlux, oscommerce navigation menu, ups needed, oscommerce product icon, navigation menu oscommerce, product touch, small oscommerce, oscommerce product menu, product stock oscommerce, navigation oscommerce, icon oscommerce

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) toronto, Canada

ID dự án: #1915594

Được trao cho:

kesha

can do it right now!!

$30 USD trong 0 ngày
(30 Đánh Giá)
4.6