Đang Thực Hiện

116647 Smarty Template Logo Change

Hello,

I need to have a generic logo changed to my actual logo in a smarty template used at [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: Smarty, Smarty template, logo change, logo changed, logo generic, smarty change, logo change template, change template smarty, php smarty template, template smarty, template logo, generic logo

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

Mã Dự Án: #1862814

Đã trao cho:

l2l7l9l

:) plz check pmb.

$10 USD trong 0 ngày
(36 Đánh Giá)
4.9