Đang Thực Hiện

152807 SMF-OsDate integration

I'm starting a whole new site and want to integrate SMF 1.1.3 to Osdate 2.0.4. I already have a clean install of both ready to go on the same database.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: php osdate, smf site, smf database, site osdate, osdate php, site integration smf, osdate i, smf integration php, integrate smf database site, integrate smf site, smf site integration, install osdate, smf integration, osdate integration, osdate database, smf php, osdate install, database osdate, integration smf, php smf integration, osdate site, osDate

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Pioneer, Philippines

ID dự án: #1898988