Đã hoàn thành

161344 Stats9 Update****

***Private job for coder786****

update website as requested, install new security features

flat fee of $200

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: flat fee, update install, coder786, update job php, update website php, php update website, update website job

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1907533

Đã trao cho:

coder786sl

As discussed :) Thanks!

$200 USD trong 5 ngày
(29 Đánh Giá)
5.7