Đã hoàn thành

132438 text link exchange script

I want a Text Link Exchange Script, like banner exchange but for text link exchange.

I just want the script itself. I don't care about the design because I will be doing all the works myself. No custom programming or whatsoever.

If you HAVE one then please show me demo... so I know what exactly you have. If you don't have demo then show me any website(s) using the script.

*************************************************************

PLEASE BID HONESTLY DEPENDING ON THE QUALITY OF THE SCRIPT.

*************************************************************

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: text exchange script, design exchange, link exchange, exchange banner, show text, script website exchange, php exchange script, script banner exchange, custom text script, banner exchange website, design script banner, exchange script php, php banner exchange, text link script, script exchange, EXCHANGE SCRIPT, banner design script, banner exchange script, website link exchange, script exactly, script php bid, text exchange, text link, php exchange, script php banner

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Hillsborough, United States

ID dự án: #1878609

Được trao cho:

sjamhosl

Demo in PMB

$40 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0