Đã hoàn thành

325253 TIFF Printer Driver

Develop a Windows (Vista / XP / 2003 / 2000 and Terminal Services related versions) printer driver that will generate a Tiff file and after finishing notify another application passing as parameter the name of the file generated.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: Windows Driver, Printer driver, driver, c++ driver, c# printer, c printer, c driver, php tiff, printer driver windows, windows printer driver, terminal application, printer services, printer file, printer windows, windows printer, driver printer, terminal application windows, tiff printer, terminal services, develop driver

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Sao Paulo, Brazil

ID dự án: #2071060

Được trao cho:

tarielsl

As Discussed.

$600 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0