Đã hoàn thành

131759 TimeStamp Change on PHP

I have a script that reads the timestamp and places it on my website.

The time now says: 2007-04-18 18:41:29 ET.

I need it to read: 4/18/2007 4:41 ET

Simple project. Need it done ASAP!

Thanks!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: timestamp, simple project change, change script php, website change script php

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) Boynton Beach, United States

ID dự án: #1877928

Được trao cho:

worgen

Can change the timestamp right now.

$10 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
3.4