Đã hoàn thành

157928 [url removed, login to view] site

Hi Enayet,

This is the project we discussed by email. I won't repeat the details here as you have them already. It is for [url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view] form

[url removed, login to view] link page fixing.

Agreed price is $160

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: nz, php guestbook email, fixing discussed, fixing form, inquiry email form, guestbook site, php form inquiry, php inquiry, php guestbook, guestbook php, inquiry email, email inquiry form, email guestbook, inquiry form, form price inquiry, inquiry email php, inquiry form email, php inquiry page, guestbook admin, php inquiry form, email inquiry

Về Bên Thuê:
( 197 nhận xét ) Christchurch, New Zealand

Mã Dự Án: #1904115

Đã trao cho:

Enayet

Thanks, Enayet

$160 USD trong 3 ngày
(651 Đánh Giá)
8.1