Đã hoàn thành

148175 Upload php script

I need php script from [url removed, login to view] to be uploaded to my website [url removed, login to view] community room (see [url removed, login to view] community room for example)I need it done immedietly. Also get rid of the google ad error in the bottom right main page of Ethiopianbusinessonline.com.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: script google ad, error in php script, php room, immedietly, phpfox page, main phpfox, joegsl, need script phpfox, website php script, php script phpfox, phpfox upload script, upload google, main page phpfox, php script page, upload community, upload page script, room php, script community, php script website, page php script, community website script, error script website, upload php, upload php website, website script error

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) Washington, United States

ID dự án: #1894354

Được trao cho:

taskpb

can be done check PMB

$10 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
2.0