Đã hoàn thành

6723 Vbulletin Upgrade

We have 3.5.4 and need to upgrade to 3.6.0

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: upgrade vbulletin vbulletin, upgrade vbulletin, vbulletin upgrade

Về Bên Thuê:
( 56 nhận xét )

ID dự án: #1757594

Được trao cho:

thatscriptguy

This is a trivial task because of the way vBulletin handles the upgrade process now. Please see the PMB for more information.

$25 USD trong 1 ngày
(120 Đánh Giá)
6.0