Đã hoàn thành

176588 Video & zoom features

adding a video and zoom logo feature to existing site

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: ZOOM, video zoom, adding features php, zoom feature php

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét )

ID dự án: #1922789

Được trao cho:

ezonesolutions

Greetings, As discussed. Thanks ANJAY

$365 USD trong 2 ngày
(334 Đánh Giá)
8.7