Đã hoàn thành

131568 Weekly email of link

Overview of the project:

[url removed, login to view] would like to send the �number of links� report to people every 7 days (having the number of days -7 in this case

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: send email days, php send email days, weekly project report, send email people, php send link email

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét )

ID dự án: #1877737

Được trao cho:

$350 USD trong 3 ngày
(91 Đánh Giá)
7.0