Đang Thực Hiện

161010 WordPress pro

I'm using my email to post to wordpress, but the comment isn't showing, or being passed to the web application.

I need it fixed.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: web pro it, web pro, pro web, wordpress pro, post pro, post email wordpress, wordpress application, comment anything php, application wordpress, application post wordpress, wordpress comment, post wordpress application

Về Bên Thuê:
( 74 nhận xét ) Tolland, Canada

ID dự án: #1907199