Đang Thực Hiện

159069 Wordpress Slight Modification

Are you wordpress expert? I would like to have different outlook for wordpress posts and its static pages.

If you know how to do, just PM.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: slight, modification expert, slight wordpress, wordpress slight, slight modification, static wordpress, wordpress posts

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét ) Fremont, United States

Mã Dự Án: #1905258

Đã trao cho:

srinigun

I can do this for you.

$30 USD trong 1 ngày
(26 Đánh Giá)
4.7