Đang Thực Hiện

156029 you tube clone site

seeking some one to do a you tube clone site for me, need asap, must work like actual you tube site.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem nhiều hơn: clone site, need tube site, clone tube php, need clone site, clone tube site, tube site php, php tube site, work tube, php clone site, tube need, need tube, php tube clone, tube clone php, site tube, tube tube, php clone tube, tube php, tube site clone, tube asap, php tube, tube clone, asap tube, clone tube, clone site php, tube site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1902214

Được trao cho:

jeanlv

I have the clone! Ready to go sir!

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0