Đang Thực Hiện

137727 YouTube Clone

Looking for a youtube clone for a business video sharing site. It must have formal look and feel to it.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: video sharing site php, youtube video sharing site, youtube sharing site, youtube clone site, php youtube clone, youtube clone php, business clone, youtube clone

Về Bên Thuê:
( 82 nhận xét ) Johannesburg, Zimbabwe

Mã Dự Án: #1883901

Đã trao cho:

tbtb

check PMB. ! without installation !

$38 USD trong 0 ngày
(24 Đánh Giá)
4.0