Đang Thực Hiện

137727 YouTube Clone

Looking for a youtube clone for a business video sharing site. It must have formal look and feel to it.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: php video sharing site, video sharing site php, youtube video sharing site, youtube youtube youtube youtube, youtube sharing site, youtube clone site, php youtube clone, youtube clone php, business clone, youtube clone

Về Bên Thuê:
( 82 nhận xét ) Johannesburg, Zimbabwe

Mã Dự Án: #1883901

Đã trao cho:

tbtb

check PMB. ! without installation !

$38 USD trong 0 ngày
(24 Đánh Giá)
4.0