Đã hoàn thành

314282 Application Install

Install application to my server.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, ASP, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: install application , application install, asp application, install php application server

Về Bên Thuê:
( 81 nhận xét ) Saratoga Springs, United States

ID dự án: #2060081

Được trao cho:

jagsmcsd

can start immediately ... make sure the server is hosting .net 1.1 jagdish

$20 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
0.8