Đang Thực Hiện

5516 Clone and add features to site

I would like a fully functioning clone of [url removed, login to view] with addition of interfacing with google checkout. Please don't hesitate to PMB me.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, CSS, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: google clone, checkout asp, google checkout asp, asp pmb, google clone site, asp clone, pmb asp, php interfacing, interfacing php, asp google checkout, google checkout site, clone google

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1756386