Đang Thực Hiện

152432 Clone website

I need a freelance website similar to [url removed, login to view]

Not an exact clone just something similar. I am open to solutions: PHP,ASP,JSP or any other you reccomend. The feature s will be pretty similar so make sure you can do them before bidding.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, ASP, MySQL, PHP, SEO

Xem thêm: reccomend, pretty freelance, make freelance website, freelance feature, website freelance bidding, freelance website clone, freelance asp, clone website php asp, freelance exact clone, freelance clone php, php freelance website, asp freelance, clone solutions, make website pretty, make website jsp, make php website pretty, make clone website, make bidding website asp, jsp website, jsp freelance, freelance make clone website, freelance jsp, findalancer, website exact clone, clone feature website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) -,

Mã Dự Án: #1898613