Đã hoàn thành

325645 Clone

Need help to fix the following problems with Swoopo clone:

Auto extend

Bid butler

Ended item changed from Paused to Winner

Auto bidder

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, ASP, CMS, PHP

Xem nhiều hơn: paused, extend asp, auto bidder php, kmbodyworks, auto clone, fix clone, bid butler fix, php auto bidder, fix bid butler, need swoopo clone, swoopo bid auto, swoopo asp, swoopo paused, swoopo auto, butler, auto bidder, swoopo clone fix, bid butler clone, bid swoopo clone, swoopo clone asp

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) pembroke pines, United States

ID dự án: #2071452

Được trao cho:

aress007

*** Ready to work ***

$100 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0