Đang Thực Hiện

150658 CLUBS WIRED

What we want to create can be summed up in the following equation: Windows Live Messenger + Hi5 + MySpace + Craig's List + Skype + Facebook + Ebay + Amazon + Google + Senduit + YouTube + Flickr + ICQ + Yahoo Personal = WWW.CLUBSWIRED.COM.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, ASP, Mobile App Development, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: yahoo personal, php ebay amazon, ebay youtube, asp live youtube, skype facebook icq, list amazon ebay google, amazon asp, myspace clubs, ebay amazon facebook, list facebook myspace, windows live messenger, flickr asp, amazon ebay google, clubs, yahoo facebook create, youtube asp, amazon google, skype flickr, www hi5, facebook flickr, amazon youtube, www hi5 com, icq skype, craig list myspace, craig list com

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) compton, United States

ID dự án: #1896837