Đã hoàn thành

128859 Code script in PHP

I need a script in PHP that does the same as the tool on this page www aspapp. com/[url removed, login to view]

I have the code in ASP that I will upload it might make it easier .

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: in php, code 5, random code generator, generator script, random text php script, random text generator, code script, asp upload script, random text, code script php, php code script, php generator, script page php, script generator, page generator php, code generator php script, text upload script, random generator script, Php code generator, code generator script, code generator php, code php script generator, code upload php, text generator script, generator random

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) kishegyes, Serbia

ID dự án: #1875027

Được trao cho:

Troya

Ready :) Troya.

$45 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
1.4