Đã hoàn thành

Convert MSSQL to Mysql

Được trao cho:

mantislin

Hi sir, can do this for you. thanks, kimi

$30 USD trong 1 ngày
(245 Đánh Giá)
7.2

26 freelancer đang chào giá trung bình $51 cho công việc này

shmai

have a glance at PM. Regards,

$70 USD trong 2 ngày
(215 Nhận xét)
7.1
thanhlongfree

Hello Please check PM

$30 USD trong 0 ngày
(86 Nhận xét)
6.5
kksaeed

Hi , I am interested.

$55 USD trong 4 ngày
(74 Nhận xét)
6.1
pratham2003

Bid details sent via PM

$30 USD trong 1 ngày
(97 Nhận xét)
5.8
nimesh124

hello please check pmb

$50 USD trong 1 ngày
(26 Nhận xét)
5.3
ayazgul

Ready Kindly Check PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(55 Nhận xét)
5.3
istankov85

Hi, memnav, Please provide more details. Regards, Ivan Stankov

$50 USD trong 5 ngày
(56 Nhận xét)
5.3
BestCoder01

Please check PMB...

$50 USD trong 3 ngày
(7 Nhận xét)
4.9
amnmttl

Hello, Please check PMB for details

$50 USD trong 2 ngày
(16 Nhận xét)
5.0
freelancerbuzzo

Ready to start right now.

$50 USD trong 2 ngày
(13 Nhận xét)
4.4
Ignytek

I can do it right away.

$45 USD trong 2 ngày
(19 Nhận xét)
5.3
phpsqlcoder

I can do this for you.

$30 USD trong 1 ngày
(26 Nhận xét)
4.6
mastersoft1

please check your PMB

$50 USD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
3.2
mray32

Please check private message.

$220 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
3.2
siamsoft061

sir, i have four years experience in Mysql, MSSQL. I am ready to work. Waiting your response

$35 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
3.1
pokharelishwor

Please check message.

$30 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
2.5
rakali2009

i am a professional software and web developer, i will make you satisfy if you hire me for your project

$30 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ketan

I am ready to start your project work.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mwenemucii

Very experienced in both MSSQL and MySQL

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
takitsolutions

Hi there, I am a London based database specialist with over 12 years experience in dealing with migrations projects and am sure I can help you in this. I can start right away. Regards

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0