Đã Hủy

Cost Management Software

project for H3Solutions

Please do the project as per our talk.

Kindly do your best so that we can work more.

Kỹ năng: AJAX, ASP, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: work management software, cost per, cost management, best software, project management software php, php project cost, best work, poker software management, software management car parking, bangladesh software management

Về Bên Thuê:
( 69 nhận xét ) Jeddah, Saudi Arabia

Mã Dự Án: #1733728

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

H3Solutions

Hi, We deliver Quality with Excellence.

$500 USD trong 12 ngày
(12 Đánh Giá)
5.7