Đã Hủy

I'm a developer seeking projects

Not a real project. IT has been cancelled.

Kĩ năng: ASP, JavaScript, PHP, Visual Basic, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: it developer php, a developer, project developer c#, IT projects, been, real asp, seeking asp developer, developer project, developer seeking, seeking projects, projects asp, php developer project, project developer, projects project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) FBD, India

ID dự án: #2837