Đang Thực Hiện

142910 Exact Clone of Facebook

A complete fully functional clone of facebook.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, ASP, Javascript, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: clone facebook asp, facebook asp clone, facebook exact clone, facebook asp, facebook clone asp, exact facebook clone, exact clone, php facebook clone, asp facebook, asp facebook clone

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Cape Town, South Africa

ID dự án: #1889085