Đã hoàn thành

Fix logic for online web calculator

IN THE NEXT 48 HOURS can you fix the faulty logic on this website:

<http://amfsolutions.com.au/floors+[url removed, login to view]>?

that calulates tiling patterns.

Example: enter 23m by 12m and select left-hand submit button. De-select 'staggered'. The 'cutting list' result is correct. But now re-select 'staggerred' and the new cutting list is different (which is good!) but not correct (not good!).

A different type of error occurs if 23m by [url removed, login to view] is selected.

Please fix this for all materials, loads, support lengths & widths.

Thanks - Paul

Kĩ năng: .NET, ASP, Lập trình C#, Kĩ thuật, Microsoft Access, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web

Xem nhiều hơn: you fix, 3m, website calculator materials, button logic php, online calculator php, logic website, list calculator online, support web button, type web button, good calculator, web submit button, logic calculator, calculator logic, php web calculator, php online fix error, php online calculator, online web, fix http error website, asp website calculator, web calculator

Về Bên Thuê:
( 525 nhận xét ) Mt Evelyn, Australia

ID dự án: #3903402

Được trao cho:

gorazz

See private message.

$25.5 USD trong 2 ngày
(49 Đánh Giá)
5.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $51 cho công việc này

khanusman

See private message.

$63.75 USD trong 2 ngày
(23 Nhận xét)
4.2
chris233

See private message.

$59.5 USD trong 2 ngày
(16 Nhận xét)
4.1
kotish

See private message.

$21.25 USD trong 2 ngày
(17 Nhận xét)
3.0
mtouseefzafar

See private message.

$85 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
0.0