Đã Hủy

geatfreelancer clone

I need a [url removed, login to view] clone with [url removed, login to view] look and feel. Need all systems in place with secure transaction facilties.

Kỹ năng: ASP, Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết kế trang web, XML

Xem thêm: geatfreelancer, getafreelancer, clone, microsoft asp, php transaction, getafreelancer php clone, getafreelancer getafreelancer clone, getafreelancer com clone, getafreelancer clone php, getafreelancer, facilties, asp transaction, clone com, asp clone, getafreelancer php, clone asp, php microsoft, getafreelancer clone, need clone, clone getafreelancer

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Bangalore, India

Mã Dự Án: #19615