Đang Thực Hiện

119616 install a video player

Hello, I am running the regular YouTube clone script but I want a different video player one that looks more similar to YouTube's.

I need some one to install the Video Player that is from the link below.

[url removed, login to view]

Please bid if you can install this video player script into the Youtube clone script.

I already have the script uploaded to my site just need it installed

THANK YOU

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, XML

Xem thêm: install a, regular video, regular youtube, install youtube clone script, php video player clone, php player script, php script video player, video link site clone, asp video, youtube asp, player running, youtube regular, install asp script, video youtube php script, youtube player script, video player site, video player php, script video player, script asp youtube, php youtube video script, php youtube video player, php video player script, install clone script, install asp site, asp youtube script

Về Bên Thuê:
( 76 nhận xét ) sheffield, United Kingdom

Mã Dự Án: #1865786

Đã trao cho:

ahmedfouadsl

please check PMB

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
2.0