Đã hoàn thành

119616 install a video player

Hello, I am running the regular YouTube clone script but I want a different video player one that looks more similar to YouTube's.

I need some one to install the Video Player that is from the link below.

[url removed, login to view]

Please bid if you can install this video player script into the Youtube clone script.

I already have the script uploaded to my site just need it installed

THANK YOU

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, PHP, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, XML

Xem nhiều hơn: youtube player, video player, install a, regular video, regular youtube, youtube video site youtube player, php video player script youtube, install youtube clone script, php video player clone, php player script, php script video player, video link site clone, asp video, youtube asp, player running, video uploaded www video com, youtube regular, player youtube video, install asp script, video youtube php script, youtube player script, video player site, video player php, script video player, script asp youtube

Về Bên Thuê:
( 76 nhận xét ) sheffield, United Kingdom

ID dự án: #1865786

Được trao cho:

ahmedfouadsl

please check PMB

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
2.0