Đang Thực Hiện

163496 Job for KingDerek84

Hey,

Im posting this for the ecommerce/auction site. I will send you all the specifications when you bid etc. I will escrow on the 15th of this month.

Cheers

Adam

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: adam, escrow ecommerce, job ecommerce, auction bid escrow, job auction site, job auction php, ecommerce auction, adam adam, auction job site, ecommerce site specifications, ecommerce escrow, php bid job, job auction

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét )

Mã Dự Án: #1909687

Đã trao cho:

$500 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0