Đã Đóng

Lanka spas development

i need to build a spa booking site just like that of airlines.... like yatra etc just that instead of flights it will be spas

Kỹ năng: ASP, Lập trình C++, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: lanka, flights, airlines , build booking, iphone development sri lanka, booking site asp, yatra, spa booking, airlines booking, booking asp, site spa, yatra php, asp site development, asp booking, auto site build, network site build template, site build lead generation, site build nucleus, spas, ringtone site build, commence site build free

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Kolkata, Sri Lanka

Mã Dự Án: #1015064

4 freelancer đang chào giá trung bình $713 cho công việc này

hamotig87

Please see PM.

$750 USD trong 10 ngày
(54 Đánh Giá)
7.0
nimeshab

Please check PMB

$750 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
gunnerwinner

Hi. ready to start. Check your PMB, please. Thanks.

$600 USD trong 15 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
gurinder17

I have 3 year experience in development . I work on PHP , MySql, Joomla, And framework like codeigniter etc. I have also work on adobe flex framework. I am are interested in this project.I am look forward for your posi Thêm

$750 USD trong 28 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0