Đã Hủy

Live Audio/Video Chat Website

Audio/video chat website using Macromedia Flash Communication Server. Must know Flash Communication Server , Flash Action Script , MySQL.

Kĩ năng: .NET, Adobe Flash, ASP, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: action website, action script audio chat flash, video\ , live video chat, live action, flash chat, flash audio, chat server, chat c, c# video, c audio, audio/video, audio, audio script, audio c, audio + c, php chat flash, audio flash, video chat website live, action script video

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Houston, United States

ID dự án: #61161