Đang Thực Hiện

147738 MSN Web messenger

I need someone to make me an MSN web messenger. Contact me for more details. I would prefer it if it was in PHP.

Kĩ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, ASP, Javascript, PHP

Xem nhiều hơn: messenger php, php msn messenger, msn php contact, asp messenger, web messenger php, php web messenger, php contact msn, web msn messenger, messenger asp, php msn contact, msn contact details, msn contact php, msn messenger, web messenger, web msn, msn contact, messenger contact, php messenger, msn, msn messenger contact

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Birmingham, United Kingdom

ID dự án: #1893917