Đang Thực Hiện

I need a live support chat at my clients side

I need a live support chat scripting at my client's site which is "www.eshopgold.com"

You can see the banner, all I want is to activate it.

Thanks

Qazi

Kỹ năng: ASP, PHP

Xem thêm: see clients, need live support, need chat side, support live, client side scripting, aamiriqbal, support, need banner, my, live support, live chat support, i need, chat support, chat c, banner live chat, banner asp, support chat asp, need client, need php chat, php support, chat live, banner need, client side, live support php, clients banner

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Karachi, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #53834

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

aamiriqbal

Hi, I can do it within few minutes. Thanks

$30 USD trong 0 ngày
(69 Đánh Giá)
7.3